Kontakt

Järvsta byförening

 

Kontakta oss

 

 

Styrelsen består av:

 

 

 

Claes Berglund Ordförande

 

Petra Karström Kassör

 

Liza Åhrlin Sekreterare

 

Peter Öhrn Ledamot

 

Leif Jäderberg Ledamot

 

Pia Eriksson Ledamot

 

 

Styrelsen kan nås på mail:

 

styrelsen@jarvstabyn.se

 

eller förnamn@jarvstabyn.se

 

Valberedningen kan nås på mail:

 

valberedningen@jarvstabyn.se

 

Järvsta nätverk

 

För att lättare kunna kommunicera ut information samt att lättare kunna hjälpas åt vid föreningens olika aktiviteter har vi skapat Järvsta nätverket. Det är en mailgrupp där alla som bor i Järvsta är välkommen att delta. Maila namn, din mail-adress, adress och telefonnummer till styrelsen så lägger vi in dig i mailgruppen. För att nå hela gruppen mailar du enkelt natverket@jarvstabyn.se

 

 

Copyright © All Rights Reserved