Aktuellt

Nu blommar runstensängen!

Järvsta nätverk


För att lättare kunna kommunicera ut information samt att lättare kunna hjälpas åt vid föreningens olika aktiviteter har vi skapat Järsta nätverket. Det är en mailgrupp där alla som bor i Järvsta är välkommen att delta. Maila namn, din mail-adress, adress och telefonnummer till styrelsen så lägger vi in dig i mailgruppen. För att nå hela gruppen mailar du enkelt natverket@jarvstabyn.se